Fondların pinap çıxarılması

Sancaqlamaq - Bu oyunun iştirakçılarına qalibiyyətlərini lazımsız çətinliklər olmadan çıxartmaq üçün imkan verən məşhur bir onlayn xidmətdir. Bu yaxınlarda Pin Up istifadə etməyə başlasanız və pulunuzu necə geri götürməyinizi öyrənmək istəsəniz, ətraflı rəhbərliyi ilə özünüzü tanış etməlisiniz.

Başlamaq üçün rəsmi Pin Up veb saytına getmək və hesabınıza daxil olmaq lazımdır. Bundan sonra, pulun çəkilməsi üçün mövcud seçimləri görə biləcəyiniz ana səhifəyə düşəcəksiniz.

Pin Up, bank köçürmə, elektron cüzdan və ödəniş sistemləri də daxil olmaqla, vəsaitlərin geri alınmasının müxtəlif yollarını təklif edir. Sizin üçün ən əlverişli seçimi seçin və lazımi məlumatları doldurmaq üçün müvafiq düyməni vurun.

Pulun çəkilməsini həyata keçirməzdən əvvəl, geri çəkilmə hesabında kifayət qədər miqdarda olduğundan əmin olun. Bonuslarınız və ya səhmləriniz varsa, pul çıxarmaq üçün istifadə etməyin mümkün olub olmadığını yoxlayın.

Lazımi məlumatları doldurmaq müddətində bank məlumatlarınızı və ya elektron cüzdan məlumatlarınızı göstərməyi unutmayın. Çıxış prosesində səhvlərin və gecikmələrin qarşısını almaq üçün göstərilən məlumatların düzgünlüyünü diqqətlə yoxlamaq vacibdir.

İpucu: Pulun çəkilməsindən əvvəl, seçilmiş çəkilmə tərzinə tətbiq edilə bilən şərtlər və komissiya ilə tanış olmaq tövsiyə olunur. Bəzi üsullar müəyyən məhdudiyyətlər ola bilər və əlavə yoxlama tələb edə bilər.

Lazımi məlumatları uğurla doldurduqdan və çıxış tələbini təsdiqlədikdən sonra, tətbiqinizin vəziyyəti haqqında bir bildiriş göndəriləcək. Tipik olaraq, tətbiq işləmə müddəti bir neçə gün çəkir, lakin bəzi hallarda daha çox vaxt çəkə bilər.

Vacib: Pin Up-dan pulu geri götürərkən, seçilmiş nəticədən asılı olaraq, minimum və maksimum məbləğdə komissiyalar və ya məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər. Ayrıca, müəyyən bir müddət ərzində əməliyyatların sayına mümkün məhdudiyyətlərə diqqət yetirin.

Pin Up-dan pulun geri alınması, qazancınızı tez bir zamanda əldə etməyə imkan verən sadə və rahat bir prosesdir. Yuxarıdakı addımları izləyin və lazımsız problemlər olmadan hesabınızdan pulu geri ala bilərsiniz.

Pin Up olan vəsaitin geri alınması üçün tam bələdçi

1. Pin Up veb saytında qeydiyyatdan keçin

Pin Up ilə fondların geri çəkilməsi üçün ilk addım rəsmi veb saytında qeydiyyatdadır. Bunu etmək üçün, e-poçt adresinizi göstərən və bir parol yaratmağımı, sadə bir qeyd forması doldurmalısınız.

2-ci. Hesabın yoxlanılmasını ötürün

Qeydiyyatdan sonra hesabın doğrulama prosedurundan keçmək lazımdır. Bu şəxsiyyətinizi təsdiqləyəcək və maliyyə əməliyyatlarınızın təhlükəsizliyini təmin edəcək vacib bir addımdır. Bunu etmək üçün skanerləri və ya sənədlərin şəkillərini yükləmək lazım ola bilər.

3-cü. Hesabınızı doldurun

Pin Up-dan vəsait götürməyə başlamazdan əvvəl, oyun hesabınızı doldurmalısınız. Bunun üçün bir çox yol mövcuddur: bank kartları, elektron cüzdan, bitkoin və digər ödəniş sistemləri.

4-ə. Çıxış metodunu seçin

Hesabda müəyyən bir məbləğ topladıqdan sonra vəsaitləri geri götürməyə başlaya bilərsiniz. Pin Up, bank köçürməsi, elektron cüzdan və digər ödəniş sistemləri də daxil olmaqla, geri çəkilmə yollarını təqdim edir. Sizin üçün ən əlverişli və uyğun üsulu seçməlisiniz.

Əqrəb. Çıxış üçün məlumatları doldurun

Çıxarma üsulunu seçdikdən sonra, vəsaitin çıxarılması üçün məlumatlarla müvafiq formanı doldurmalısınız. Hesabınızın və ya cüzdanın, habelə digər zəruri məlumatların tələb olunan məbləğini, təfərrüatlarını göstərin.

Əqrəb. Çıxış tələbini təsdiqləyin

Göndərmə üçün məlumatları doldurduqdan sonra vəsaitin çıxarılması üçün sorğunuzu təsdiqləməlisiniz. Bu, ümumiyyətlə, e-poçtunuza və ya mobil telefonunuza göndərilən təsdiq kodunu "təsdiqləmək" və ya təsdiqləmə kodunu tıklayaraq edilir.

7-yə. Kredit vəsaitlərini gözləyin

İstəyi təsdiqlədikdən sonra, yalnız seçdiyiniz hesabınıza və ya cüzdanınıza hesablanmasını gözləməlisiniz. İcra müddəti seçilmiş çıxış və daxili Pin Up qaydalarının seçilmiş metodundan asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu tam bələdçidən sonra problemsiz və Pin Up platformasından fondları tez bir zamanda geri çəkə bilərsiniz. Qazanılmış pul sizin üçün əlverişli bir formada mövcud olacaq ki, qazandıqlarınızdan zövq ala bilərsiniz.

Optimal metodun seçimi

Pin Up-dan pul çıxarmaq gəldikdə, sizin üçün uyğun olan ən yaxşı yolu seçmək vacibdir. Seçim zamanı vacib meyarlardan biri də bir komissiyadır. Bəzi metodlar əməliyyatlar üçün yüksək komissiya şarj edə bilər, buna görə buna diqqət etməlisiniz.

Bank kartları

Ən populyar və rahat yol bir bank kartında pul çıxarmaqdır. Eyni zamanda, bəzi bankların oyun platformalarından pul çıxarmaq üçün əlavə bir komissiya tələb edə biləcəyini nəzərə almaq vacibdir. Buna görə, bankın şərtlərini oxumağınızdan əmin olun.

Bəzi ödəniş sistemləri də Pin Updan pul çıxarmaq üçün istifadə edilə bilən bank kartlarını da təklif edir. Bu cür kartlar ümumiyyətlə əməliyyatlar üçün bir komissiya doldurmur, bu da onları sərfəli bir seçim edir.

Elektron cüzdan

Elektron cüzdanınız varsa, Pin Up-dan pul çıxarmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Bu, əlavə komissiyalar olmadan cüzdanınız üçün dərhal pul almağa imkan verən rahat bir yoldur.

Bununla birlikdə, bəzi ödəniş sistemlərinin bir elektron cüzdana vəsait çıxarmaq üçün bir komissiya göndərə biləcəyini nəzərə almalıdır. Buna görə də, bu üsulu seçməzdən əvvəl, pulun çəkilməsi üçün xidmət göstərən ödəniş sisteminin və ya provayderin komissiyasına baxın.

Ümumiyyətlə, Pin Updan pul çıxarmaq üçün optimal yol seçərkən, komissiya, rahatlıq və əməliyyatın sürəti kimi müxtəlif amilləri nəzərə almağa dəyər. Hansı metodun sizin üçün ən əlverişli və qazanclı olacağını düşünün və seçin. Uğurlu çəkilmə!

Sual cavab:

Pin Updan necə pul çıxara bilərəm?

Pin Up-dan pul çıxarmaq üçün, şəxsi hesabınıza kazinonun rəsmi saytında getməlisiniz. Sonra "bankçılıq" və ya "kassir" bölməsini seçin. Bu hissədə pul çıxarmaq üçün bir yol seçə və geri çəkilmək üçün lazımi məbləği göstərə bilərsiniz. İstəyi pul çıxarmaq üçün təsdiq etdikdən sonra, göstərdiyiniz hesab və ya karta köçürüləcəkdir.

Pin Up-da pul çıxarmaq üçün hansı yollar mövcuddur?

Pin Ups, bank köçürməsi, viza və mastercard, elektron cüzdanlar (məsələn, skrill, şəbəkə, şəbəkə) və digər ödəniş sistemləri də daxil olmaqla pul çıxarmaq üçün müxtəlif yollar mövcuddur. Sizin üçün pul çıxarmaq üçün ən əlverişli və uyğun bir yol seçə bilərsiniz.

Pin Up-dan pul çıxarmaq üçün nə qədər vaxt lazımdır?

Pin Updan pulun çəkilməsi vaxtı seçdiyiniz vəsaitin çəkilmə üsulundan asılı ola bilər. Bəzi üsullar dərhal işlənə bilər, digərləri isə bir neçə iş günü işğal edə bilər. Ümumiyyətlə, Pin Up pulu mümkün qədər tez geri çəkmək üçün tələbləri emal etməyə çalışır.

Pin Up-dan viza və ya mastercard kartına pul çıxara bilərəmmi??

Bəli, Pin Up-dan viza və ya mastercard kartına pulu geri ala bilərsiniz. Bunu etmək üçün şəxsi hesabınızdakı bank və ya kassir bölməsində pul çıxarmaq və kartınız haqqında məlumatı göstərmək üçün uyğun bir yol seçməlisiniz. İstəyi təsdiqlədikdən sonra pul kartınıza köçürüləcəkdir.

Pin Updan çıxa biləcəyim məbləğdə məhdudiyyətlər varmı??

Bəli, Pin Up'un çıxarıla biləcəyi məbləğdə məhdudiyyətlər var. Xüsusi məhdudiyyətlər seçdiyiniz pulun çəkilməsi üsulundan asılı olaraq dəyişə bilər. Pulun çəkilməsinin hər bir üsulu üçün ətraflı məhdudiyyətlər Kazino rəsmi saytında bank və ya kassir bölməsində tapıla bilər.

Pin Up-dan pul çıxararkən bir komissiya varmı??

Pin Up pul çıxarmaq üçün komissiya almır. Bununla birlikdə, üçüncü-Party Ödəniş Sistemləri və ya Banklar pulla əməliyyatlar üçün komissiyalarını ala bilməsi mümkündür. Komissiyalar haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün istifadə etdiyiniz dəstək dəstək xidməti və ya banka müraciət etmək tövsiyə olunur.

Rəylər